Moja zóna
DYNA - M s.r.o.
Dlhé Diely I/6 A, 841 01 Bratislava
35690976
2020342665
SK2020342665
1 zamestnanec
23.05.1996
Maloobchod s dielmi voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0
53,9 %
-11,2 tis. €
-135,6 %
2020/2019
79,5 tis. €
-32,3 %
2020/2019
-0,01
-142,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk DYNA - M s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby DYNA - M s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

79,58
0,46
8,49
1,89

Zisk pred zdanením DYNA - M s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA DYNA - M s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod DYNA - M s.r.o.


Štatutári DYNA - M s.r.o.


Spoločníci DYNA - M s.r.o.


Predmety podnikania DYNA - M s.r.o.


Kataster DYNA - M s.r.o.


Skrátené výkazy DYNA - M s.r.o.