Moja zóna
ISTROLAD s.r.o. v likvidácii
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
35694921
2020340377
Nemá
nezistený
23.07.1996
23.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ISTROLAD s.r.o. v likvidácii


Štatutári ISTROLAD s.r.o. v likvidácii


Spoločníci ISTROLAD s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania ISTROLAD s.r.o. v likvidácii


Kataster ISTROLAD s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy ISTROLAD s.r.o. v likvidácii