Moja zóna
VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
35726041
2020228705
SK2020228705
nezistený
04.09.1997
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
58,43
0,1 %
4,09 tis. €
-7 %
2021/2020
N/A
0
-5,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

Tržby VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

n/a
1
n/a
210,19

Zisk pred zdanením VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

EBITDA VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Štatutári VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Spoločníci VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Predmety podnikania VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Kataster VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.


Skrátené výkazy VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.