Moja zóna
DSV, spol. s r. o. v likvidácii
Trenčianska 32, 821 09 Bratislava
35771437
2021502516
Nemá
nezistený
26.08.1999
25.04.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DSV, spol. s r. o. v likvidácii


Štatutári DSV, spol. s r. o. v likvidácii


Spoločníci DSV, spol. s r. o. v likvidácii


Predmety podnikania DSV, spol. s r. o. v likvidácii


Kataster DSV, spol. s r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy DSV, spol. s r. o. v likvidácii