Prehľad o organizácii
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
35834498
2021648739
SK2021648739
250-499 zamestnancov
04.04.2002
Ost.poštové služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,27
0,32
73,1 %
2,98 mil. €
10,7 %
2021/2020
64,5 mil. €
30,6 %
2021/2020
0,07
17 %
2021/2020
136 tis. €
162,4 %
2022/2021
N/A

Zisk Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
transparex.sk

3,72
0,27
0,17
1,36

Zisk pred zdanením Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

EBITDA Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Konateľ Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Prokurista Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Predmet činnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Kataster Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Skrátené výkazy Direct Parcel Distribution SK s.r.o.