Prehľad o organizácii
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Pri letisku 5, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
35834498
2021648739
SK2021648739
250-499 zamestnancov
04.04.2002
Ost.poštové služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,08
0,18
74,3 %
-834 tis. €
-128 %
2022/2021
61,7 mil. €
-4,4 %
2022/2021
-0,02
-130,3 %
2022/2021
136 tis. €
162,4 %
2022/2021
N/A

Zisk Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 mil. €
60 mil. €
50 mil. €
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
transparex.sk
3,89
0,26
0,13
1,21

Zisk pred zdanením Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Konateľ Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Prokurista Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Predmet činnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Kataster Direct Parcel Distribution SK s.r.o.


Skrátené výkazy Direct Parcel Distribution SK s.r.o.