Moja zóna
Roche Slovensko, s.r.o.
Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35887117
2021832087
SK2021832087
100-149 zamestnancov
22.05.2004
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,06
49,3 %
1,54 mil. €
-7,7 %
2020/2019
76,4 mil. €
5,3 %
2020/2019
0,03
-28,9 %
2020/2019
77,5 mil. €
326,5 %
2021/2020
N/A

Zisk Roche Slovensko, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €

Tržby Roche Slovensko, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
95 mil. €
90 mil. €
85 mil. €
80 mil. €
75 mil. €
70 mil. €

79,89
0,51
0,22
1,74

Zisk pred zdanením Roche Slovensko, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €

EBITDA Roche Slovensko, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €

Koneční uživatelia výhod Roche Slovensko, s.r.o.


Štatutári Roche Slovensko, s.r.o.


Spoločníci Roche Slovensko, s.r.o.


Predmety podnikania Roche Slovensko, s.r.o.


Kataster Roche Slovensko, s.r.o.


Skrátené výkazy Roche Slovensko, s.r.o.