Prehľad o organizácii
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147, 949 65 Nitra
35960736
2022074186
SK2022074186
250-499 zamestnancov
30.10.2005
Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,13
0,97
62,5 %
591 tis. €
111,4 %
2021/2020
17,7 mil. €
1 %
2021/2020
0,05
74,8 %
2021/2020
168 tis. €
-93,2 %
2022/2021
83,3 mil. €
-66,7 %
2022/2021

Zisk Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
transparex.sk

2,67
0,37
0,04
1,34

Zisk pred zdanením Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Predstavenstvo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Člen dozorného orgánu Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Jediný akcionár a.s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Predmet činnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Kataster Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.


Skrátené výkazy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.