Prehľad o organizácii
STEALIT, s.r.o.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
36050237
2020095132
Nemá
nezistený
12.09.2001
08.11.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STEALIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STEALIT, s.r.o.


Konateľ STEALIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STEALIT, s.r.o.


Predmet činnosti STEALIT, s.r.o.


Kataster STEALIT, s.r.o.


Skrátené výkazy STEALIT, s.r.o.