Prehľad o organizácii
BARBITRANS, s.r.o.
Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska
36050245
2020064926
SK2020064926
nezistený
12.09.2001
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
-1
0,23
119,4 %
17 tis. €
166,9 %
2022/2021
73,7 tis. €
65,6 %
2022/2021
0,19
162,7 %
2022/2021
992 tis. €
13,9 %
2016/2015
N/A

Zisk BARBITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BARBITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,57
-0,19
0,02
0,29

Zisk pred zdanením BARBITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BARBITRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BARBITRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BARBITRANS, s.r.o.


Konateľ BARBITRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BARBITRANS, s.r.o.


Predmet činnosti BARBITRANS, s.r.o.


Kataster BARBITRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy BARBITRANS, s.r.o.