Prehľad o organizácii
BARBITRANS, s.r.o.
Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska
36050245
2020064926
SK2020064926
nezistený
12.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7307/S
-6,23 tis. €
-136,6 %
2023/2022
38,8 tis. €
-47,3 %
2023/2022
-0,07
-134,8 %
2023/2022
992 tis. €
13,9 %
2016/2015
N/A

Zisk BARBITRANS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BARBITRANS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
4,57
0,33
0,25
0,64

Zisk pred zdanením BARBITRANS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BARBITRANS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BARBITRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BARBITRANS, s.r.o.


Konateľ BARBITRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BARBITRANS, s.r.o.


Predmet činnosti BARBITRANS, s.r.o.


Kataster BARBITRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy BARBITRANS, s.r.o.