Prehľad o organizácii
ALARM SLOVAKIA s.r.o.
Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica
36050261
2020095088
SK2020095088
1 zamestnanec
12.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7309/S
-1,74 tis. €
-421,3 %
2023/2022
111 tis. €
65,5 %
2023/2022
-0,07
-647 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,05
0,73
0,14
4,21

Zisk pred zdanením ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Kataster ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy ALARM SLOVAKIA s.r.o.