Prehľad o organizácii
ALARM SLOVAKIA s.r.o.
Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica
36050261
2020095088
SK2020095088
1 zamestnanec
12.09.2001
Služby bezpečnost.syst.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0,88
44,1 %
-333 €
-125,8 %
2022/2021
67 tis. €
-6,8 %
2022/2021
-0,01
-132,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,14
0,56
0,12
1,48

Zisk pred zdanením ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALARM SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Kataster ALARM SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy ALARM SLOVAKIA s.r.o.