Prehľad o organizácii
SURKO, s.r.o.
Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
36050288
2021591022
Nemá
nezistený
12.09.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
-0,04
0 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SURKO, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby SURKO, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,54
-0,3
n/a
0,77

Zisk pred zdanením SURKO, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA SURKO, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SURKO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SURKO, s.r.o.


Konateľ SURKO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SURKO, s.r.o.


Predmet činnosti SURKO, s.r.o.


Kataster SURKO, s.r.o.


Skrátené výkazy SURKO, s.r.o.