Prehľad o organizácii
ASGARD consulting v.o.s.
Hviezdoslavova 35, 974 01 Banská Bystrica
36050296
2021592969
Nemá
nezistený
12.09.2001
08.06.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ASGARD consulting v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ASGARD consulting v.o.s.


Spoločník ASGARD consulting v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ASGARD consulting v.o.s.


Predmet činnosti ASGARD consulting v.o.s.


Kataster ASGARD consulting v.o.s.


Skrátené výkazy ASGARD consulting v.o.s.