Prehľad o organizácii
ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
36050326
2020064937
Nemá
nezistený
17.09.2001
25.04.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.


Konateľ ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.


Predmet činnosti ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.


Kataster ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.


Skrátené výkazy ZORVAN Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.