Prehľad o organizácii
J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"
Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen
36050342
2020069876
Nemá
nezistený
17.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7316/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Konateľ J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Správca reštrukturalizačného konania J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Kataster J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"