Prehľad o organizácii
J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"
Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen
36050342
2020069876
Nemá
nezistený
17.09.2001
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Konateľ J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Správca reštrukturalizačného konania J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Kataster J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy J.A.N.E.X., s.r.o. "v konkurze"