Prehľad o organizácii
PH produkt, s.r.o.
Námestie SNP 2/292, 922 30 Vrbové
36050351
2020064959
Nemá
17.09.2001
08.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PH produkt, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PH produkt, s.r.o.


Konateľ PH produkt, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PH produkt, s.r.o.


Predmet činnosti PH produkt, s.r.o.


Kataster PH produkt, s.r.o.


Skrátené výkazy PH produkt, s.r.o.