Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo
962 52 Cerovo
36050369
2020071669
SK2020071669
25-49 zamestnancov
18.09.2001
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0
89,8 %
3,19 tis. €
-41,8 %
2022/2021
912 tis. €
-21,9 %
2022/2021
0
-43,1 %
2022/2021
2,92 tis. €
114 tis. €

Zisk Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
0,84
0,1
0,62
2,25

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


Predstavenstvo Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


Prokurista Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


Kataster Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo