Prehľad o organizácii
RIKIDES, spol. s.r.o.
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
36050385
2021597710
Nemá
nezistený
19.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 45723/B
38,5 tis. €
101,1 %
2023/2022
41,3 tis. €
143,1 %
2023/2022
0,18
61,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RIKIDES, spol. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby RIKIDES, spol. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
31
0,96
n/a
22,45

Zisk pred zdanením RIKIDES, spol. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RIKIDES, spol. s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RIKIDES, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIKIDES, spol. s.r.o.


Konateľ RIKIDES, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIKIDES, spol. s.r.o.


Predmet činnosti RIKIDES, spol. s.r.o.


Kataster RIKIDES, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy RIKIDES, spol. s.r.o.