Prehľad o organizácii
RIKIDES, spol. s.r.o.
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
36050385
2021597710
Nemá
nezistený
19.09.2001
Zásielk.,internet.predaj
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,11
25,95
2,7 %
19,1 tis. €
1 346 %
2022/2021
17 tis. €
-12,2 %
2022/2021
0,11
1 211,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RIKIDES, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby RIKIDES, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk
25,21
0,97
n/a
30,06

Zisk pred zdanením RIKIDES, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RIKIDES, spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RIKIDES, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIKIDES, spol. s.r.o.


Konateľ RIKIDES, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIKIDES, spol. s.r.o.


Predmet činnosti RIKIDES, spol. s.r.o.


Kataster RIKIDES, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy RIKIDES, spol. s.r.o.