Prehľad o organizácii
X- Top s.r.o.
Jastrabá 189, 967 01 Jastrabá
36050415
2020095154
Nemá
nezistený
18.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7323/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod X- Top s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie X- Top s.r.o.


Konateľ X- Top s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. X- Top s.r.o.


Predmet činnosti X- Top s.r.o.


Kataster X- Top s.r.o.


Skrátené výkazy X- Top s.r.o.