Prehľad o organizácii
HSM- Slovakia, s.r.o.
Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
36050423
2020089555
Nemá
nezistený
18.09.2001
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HSM- Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HSM- Slovakia, s.r.o.


Konateľ HSM- Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HSM- Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti HSM- Slovakia, s.r.o.


Kataster HSM- Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy HSM- Slovakia, s.r.o.