Prehľad o organizácii
Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo
976 65 Bacúch
36050458
2021596698
Nemá
nezistený
20.09.2001
28.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo


Predstavenstvo Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo


Člen dozorného orgánu Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo


Predmet činnosti Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo


Kataster Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo


Skrátené výkazy Poľno - osadnícke družstvo Bacúch - družstvo