Prehľad o organizácii
D&R spol. s r.o.
J.Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen
36050466
2020069909
SK2020069909
3-4 zamestnanci
21.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7327/S
2,26 tis. €
-53,5 %
2022/2021
413 tis. €
-0,1 %
2022/2021
0,02
-57,3 %
2022/2021
42 tis. €
-56,1 %
2022/2021
N/A

Zisk D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
transparex.sk
8,52
0,41
0,01
1,7

Zisk pred zdanením D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod D&R spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D&R spol. s r.o.


Konateľ D&R spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D&R spol. s r.o.


Predmet činnosti D&R spol. s r.o.


Kataster D&R spol. s r.o.


Skrátené výkazy D&R spol. s r.o.