Prehľad o organizácii
D&R spol. s r.o.
J.Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen
36050466
2020069909
SK2020069909
5-9 zamestnancov
21.09.2001
Maloobch.s el.dom.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,09
1,39
56,9 %
4,85 tis. €
9,5 %
2021/2020
413 tis. €
4,3 %
2021/2020
0,04
2,5 %
2021/2020
42 tis. €
-56,1 %
2022/2021
N/A

Zisk D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
transparex.sk
8,18
0,43
0,02
1,76

Zisk pred zdanením D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA D&R spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod D&R spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D&R spol. s r.o.


Konateľ D&R spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D&R spol. s r.o.


Predmet činnosti D&R spol. s r.o.


Kataster D&R spol. s r.o.


Skrátené výkazy D&R spol. s r.o.