Prehľad o organizácii
Aqua Active, s.r.o.
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
36050482
2021596764
Nemá
nezistený
24.09.2001
19.11.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Aqua Active, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Aqua Active, s.r.o.


Konateľ Aqua Active, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Aqua Active, s.r.o.


Predmet činnosti Aqua Active, s.r.o.


Kataster Aqua Active, s.r.o.


Skrátené výkazy Aqua Active, s.r.o.