Prehľad o organizácii
TAXREAL, s.r.o.
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
36050504
2021591726
Nemá
nezistený
24.09.2001
04.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TAXREAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAXREAL, s.r.o.


Konateľ TAXREAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAXREAL, s.r.o.


Predmet činnosti TAXREAL, s.r.o.


Kataster TAXREAL, s.r.o.


Skrátené výkazy TAXREAL, s.r.o.