Prehľad o organizácii
DASelect, s.r.o.
Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica
36050512
2021593442
SK2021593442
3-4 zamestnanci
25.09.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,05
0,02
73,2 %
5,01 tis. €
-87,7 %
2021/2020
2,79 mil. €
3,5 %
2021/2020
0,01
-88,3 %
2021/2020
2,63 tis. €
-7,9 %
2021/2020
N/A

Zisk DASelect, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DASelect, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
12,7
0,27
0,09
1,36

Zisk pred zdanením DASelect, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DASelect, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DASelect, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DASelect, s.r.o.


Konateľ DASelect, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DASelect, s.r.o.


Predmet činnosti DASelect, s.r.o.


Kataster DASelect, s.r.o.


Skrátené výkazy DASelect, s.r.o.