Prehľad o organizácii
DASelect, s.r.o.
Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica
36050512
2021593442
SK2021593442
3-4 zamestnanci
25.09.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7332/S
6,68 tis. €
33,2 %
2022/2021
2,74 mil. €
-1,7 %
2022/2021
0,02
34,1 %
2022/2021
2,63 tis. €
-7,9 %
2021/2020
N/A

Zisk DASelect, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DASelect, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
13,51
0,29
0,11
1,41

Zisk pred zdanením DASelect, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DASelect, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DASelect, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DASelect, s.r.o.


Konateľ DASelect, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DASelect, s.r.o.


Predmet činnosti DASelect, s.r.o.


Kataster DASelect, s.r.o.


Skrátené výkazy DASelect, s.r.o.