Prehľad o organizácii
Dirbák s.r.o. "v likvidácii"
Sinecká 891, 981 01 Hnúšťa
36050539
2021600889
Nemá
nezistený
26.09.2001
14.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Dirbák s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Dirbák s.r.o. "v likvidácii"