Prehľad o organizácii
Techstyle s.r.o.
Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
36050547
2020075673
Nemá
nezistený
26.09.2001
14.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Techstyle s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Techstyle s.r.o.


Konateľ Techstyle s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Techstyle s.r.o.


Predmet činnosti Techstyle s.r.o.


Kataster Techstyle s.r.o.


Skrátené výkazy Techstyle s.r.o.