Prehľad o organizácii
GOLD CAPITAL, s.r.o.
Rudohorská 5, 974 01 Banská Bystrica
36050563
2021593299
Nemá
1 zamestnanec
26.09.2001
Čin.poisťovacích agentov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,32
1,52
41,5 %
2,48 tis. €
-40,4 %
2022/2021
58,1 tis. €
-5,2 %
2022/2021
0,18
-3,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GOLD CAPITAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby GOLD CAPITAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
transparex.sk
1,19
0,59
0,07
2,27

Zisk pred zdanením GOLD CAPITAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA GOLD CAPITAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GOLD CAPITAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GOLD CAPITAL, s.r.o.


Konateľ GOLD CAPITAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GOLD CAPITAL, s.r.o.


Predmet činnosti GOLD CAPITAL, s.r.o.


Kataster GOLD CAPITAL, s.r.o.


Skrátené výkazy GOLD CAPITAL, s.r.o.