Prehľad o organizácii
Legno, spol.s.r.o.
Beskydská 1, 974 01 Banská Bystrica
36050601
Nemá
nezistený
27.09.2001
15.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Legno, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Legno, spol.s.r.o.


Konateľ Legno, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Legno, spol.s.r.o.


Predmet činnosti Legno, spol.s.r.o.


Kataster Legno, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy Legno, spol.s.r.o.