Prehľad o organizácii
AGRO BELÁ, s.r.o.
Na Mária šachtu 4, 969 01 Banská Štiavnica
36050610
2020066532
SK2020066532
5-9 zamestnancov
28.09.2001
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
0,99
0,01
107,3 %
-49,5 tis. €
39,8 %
2021/2020
31 tis. €
-51,6 %
2021/2020
-0,07
36,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGRO BELÁ, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby AGRO BELÁ, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-0,22
-0,07
0,15
8,39

Zisk pred zdanením AGRO BELÁ, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGRO BELÁ, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGRO BELÁ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO BELÁ, s.r.o.


Konateľ AGRO BELÁ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO BELÁ, s.r.o.


Predmet činnosti AGRO BELÁ, s.r.o.


Kataster AGRO BELÁ, s.r.o.


Skrátené výkazy AGRO BELÁ, s.r.o.