Prehľad o organizácii
NOREKA N, s.r.o.
Masarykova 29, 984 01 Lučenec
36050644
2020082240
Nemá
nezistený
01.10.2001
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NOREKA N, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOREKA N, s.r.o.


Konateľ NOREKA N, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOREKA N, s.r.o.


Predmet činnosti NOREKA N, s.r.o.


Kataster NOREKA N, s.r.o.


Skrátené výkazy NOREKA N, s.r.o.