Prehľad o organizácii
NOREKA N, s.r.o.
Masarykova 29, 984 01 Lučenec
36050644
2020082240
Nemá
nezistený
01.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7346/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod NOREKA N, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOREKA N, s.r.o.


Konateľ NOREKA N, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOREKA N, s.r.o.


Predmet činnosti NOREKA N, s.r.o.


Kataster NOREKA N, s.r.o.


Skrátené výkazy NOREKA N, s.r.o.