Prehľad o organizácii
BUČKO, s.r.o.
Hlavná 75/50, 976 68 Heľpa
36050741
2020084979
Nemá
nezistený
08.10.2001
18.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-12,39
0,18
6 802,9 %
-6 tis. €
-105,2 %
2015/2014
N/A
-12,39
-1 349,2 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk BUČKO, s.r.o.


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby BUČKO, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,89
-67,03
n/a
0,01

Zisk pred zdanením BUČKO, s.r.o.


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BUČKO, s.r.o.


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BUČKO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BUČKO, s.r.o.


Konateľ BUČKO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BUČKO, s.r.o.


Predmet činnosti BUČKO, s.r.o.


Kataster BUČKO, s.r.o.


Skrátené výkazy BUČKO, s.r.o.