Prehľad o organizácii
W-Contact s.r.o.
Švermova 7, 977 01 Brezno
36050750
2021679385
Nemá
1 zamestnanec
08.10.2001
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-161,06
0,58
0,06
27 976,5 %
-2,74 tis. €
-3,8 %
2021/2020
N/A
-161,06
-180,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk W-Contact s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby W-Contact s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,71
-278,76
n/a
0,11

Zisk pred zdanením W-Contact s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA W-Contact s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod W-Contact s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie W-Contact s.r.o.


Konateľ W-Contact s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. W-Contact s.r.o.


Predmet činnosti W-Contact s.r.o.


Kataster W-Contact s.r.o.


Skrátené výkazy W-Contact s.r.o.