Prehľad o organizácii
W-Contact s.r.o.
Švermova 7, 977 01 Brezno
36050750
2021679385
Nemá
1 zamestnanec
08.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7362/S
15 €
114,3 %
2023/2022
3,09 tis. €
10,4 %
2023/2022
0,41
79,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk W-Contact s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby W-Contact s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,71
-127,49
0
0,1

Zisk pred zdanením W-Contact s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA W-Contact s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod W-Contact s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie W-Contact s.r.o.


Konateľ W-Contact s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. W-Contact s.r.o.


Predmet činnosti W-Contact s.r.o.


Kataster W-Contact s.r.o.


Skrátené výkazy W-Contact s.r.o.