Prehľad o organizácii
Global Management Group-Slovakia, s.r.o.
J. Jiskru 2, 960 01 Zvolen
36050776
2021593365
Nemá
nezistený
10.10.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
-0
0 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
-480 €
-490 €
-500 €
-510 €
-520 €
transparex.sk

Tržby Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,82
n/a
8,27

Zisk pred zdanením Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-10 €
-20 €
-30 €
-40 €
transparex.sk

EBITDA Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


Konateľ Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


Kataster Global Management Group-Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy Global Management Group-Slovakia, s.r.o.