Prehľad o organizácii
HK PROJEKT, s.r.o.
Pannónska 1658/11, 900 21 Svätý Jur
36050784
2021595103
Nemá
1 zamestnanec
10.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 44059/B
5,03 tis. €
1 633,5 %
2022/2021
42,5 tis. €
33,6 %
2022/2021
0,03
1 596,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HK PROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby HK PROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
25,28
0,97
0,26
9,3

Zisk pred zdanením HK PROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA HK PROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HK PROJEKT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HK PROJEKT, s.r.o.


Konateľ HK PROJEKT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HK PROJEKT, s.r.o.


Predmet činnosti HK PROJEKT, s.r.o.


Kataster HK PROJEKT, s.r.o.


Skrátené výkazy HK PROJEKT, s.r.o.