Prehľad o organizácii
HK PROJEKT, s.r.o.
Pannónska 1658/11, 900 21 Svätý Jur
36050784
2021595103
Nemá
1 zamestnanec
10.10.2001
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
4,11
3,3 %
-328 €
-114 %
2021/2020
31,8 tis. €
-12,8 %
2021/2020
-0
-114,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HK PROJEKT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby HK PROJEKT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
24,52
0,97
0,3
6,03

Zisk pred zdanením HK PROJEKT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA HK PROJEKT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HK PROJEKT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HK PROJEKT, s.r.o.


Konateľ HK PROJEKT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HK PROJEKT, s.r.o.


Predmet činnosti HK PROJEKT, s.r.o.


Kataster HK PROJEKT, s.r.o.


Skrátené výkazy HK PROJEKT, s.r.o.