Prehľad o organizácii
WSCC, s.r.o.
Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom
36050806
2021595730
Nemá
nezistený
10.10.2001
11.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod WSCC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WSCC, s.r.o.


Konateľ WSCC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WSCC, s.r.o.


Predmet činnosti WSCC, s.r.o.


Kataster WSCC, s.r.o.


Skrátené výkazy WSCC, s.r.o.