Prehľad o organizácii
TOPFIN, spol. s r.o.
Glianska 2777/16A, 977 01 Brezno
36050822
2021597699
Nemá
nezistený
15.10.2001
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,09
17,29
2 %
2,57 tis. €
-56,9 %
2022/2021
5,47 tis. €
-49,1 %
2022/2021
0,08
-59,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TOPFIN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby TOPFIN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
4,53
0,98
0,01
49,9

Zisk pred zdanením TOPFIN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOPFIN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TOPFIN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPFIN, spol. s r.o.


Konateľ TOPFIN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPFIN, spol. s r.o.


Predmet činnosti TOPFIN, spol. s r.o.


Kataster TOPFIN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TOPFIN, spol. s r.o.