Prehľad o organizácii
TOPFIN, spol. s r.o.
Glianska 2777/16A, 977 01 Brezno
36050822
2021597699
Nemá
nezistený
15.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7369/S
3,95 tis. €
53,5 %
2023/2022
6,99 tis. €
27,8 %
2023/2022
0,17
98,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TOPFIN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TOPFIN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
3,47
0,97
0,01
31,94

Zisk pred zdanením TOPFIN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TOPFIN, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOPFIN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPFIN, spol. s r.o.


Konateľ TOPFIN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPFIN, spol. s r.o.


Predmet činnosti TOPFIN, spol. s r.o.


Kataster TOPFIN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TOPFIN, spol. s r.o.