Prehľad o organizácii
Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849
2021598326
Nemá
3-4 zamestnanci
15.10.2001
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,11
31,03
3 %
56,2 tis. €
-10,2 %
2022/2021
255 tis. €
13,2 %
2022/2021
0,1
-8,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
79,32
0,97
0,22
36,16

Zisk pred zdanením Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


Konateľ Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


Predmet činnosti Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


Kataster Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.


Skrátené výkazy Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o.