Prehľad o organizácii
M B K SPEDITION s.r.o.
Krtíšska 11/313, 991 22 Bušince
36050857
2020073902
SK2020073902
1 zamestnanec
16.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7372/S
-3,98 tis. €
-94 %
2023/2022
167 tis. €
-25,1 %
2023/2022
-0,05
-103,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk M B K SPEDITION s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby M B K SPEDITION s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
4,56
0,74
0,14
4,28

Zisk pred zdanením M B K SPEDITION s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA M B K SPEDITION s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod M B K SPEDITION s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M B K SPEDITION s.r.o.


Konateľ M B K SPEDITION s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M B K SPEDITION s.r.o.


Predmet činnosti M B K SPEDITION s.r.o.


Kataster M B K SPEDITION s.r.o.


Skrátené výkazy M B K SPEDITION s.r.o.