Prehľad o organizácii
M B K SPEDITION s.r.o.
Krtíšska 11/313, 991 22 Bušince
36050857
2020073902
SK2020073902
1 zamestnanec
16.10.2001
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
2,59
25,2 %
-2,05 tis. €
-156,4 %
2022/2021
224 tis. €
42,8 %
2022/2021
-0,02
-155 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk M B K SPEDITION s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby M B K SPEDITION s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
4,86
0,75
0,13
4,45

Zisk pred zdanením M B K SPEDITION s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA M B K SPEDITION s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod M B K SPEDITION s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M B K SPEDITION s.r.o.


Konateľ M B K SPEDITION s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M B K SPEDITION s.r.o.


Predmet činnosti M B K SPEDITION s.r.o.


Kataster M B K SPEDITION s.r.o.


Skrátené výkazy M B K SPEDITION s.r.o.