Prehľad o organizácii
M- plus, s.r.o.
Krivec I. 273, 962 05 Hriňová
36050865
2020072582
Nemá
nezistený
16.10.2001
18.01.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
-36,7 tis. €
42,1 tis. €
-2,69
N/A
N/A

Zisk M- plus, s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby M- plus, s.r.o.


2014
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-25,93
-6,29
0,07
0,07

Zisk pred zdanením M- plus, s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA M- plus, s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod M- plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M- plus, s.r.o.


Konateľ M- plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M- plus, s.r.o.


Predmet činnosti M- plus, s.r.o.


Kataster M- plus, s.r.o.


Skrátené výkazy M- plus, s.r.o.