Prehľad o organizácii
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.
Námestie SNP 45/5, 962 61 Dobrá Niva
36050881
2020069931
SK2020069931
10-19 zamestnancov
17.10.2001
Lesné hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,26
0,26
86 %
29,8 tis. €
1 814,8 %
2022/2021
840 tis. €
55,2 %
2022/2021
0,04
1 588,2 %
2022/2021
N/A
900 tis. €

Zisk OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
6,26
0,14
0,02
0,34

Zisk pred zdanením OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Konateľ OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Člen dozorného orgánu OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Predmet činnosti OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Kataster OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Skrátené výkazy OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.