Prehľad o organizácii
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.
Námestie SNP 45/5, 962 61 Dobrá Niva
36050881
2020069931
SK2020069931
10-19 zamestnancov
17.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7375/S
30,5 tis. €
2,6 %
2023/2022
964 tis. €
14,8 %
2023/2022
0,04
7,4 %
2023/2022
N/A
900 tis. €

Zisk OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
6,77
0,16
0,05
0,41

Zisk pred zdanením OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Konateľ OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Člen dozorného orgánu OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Predmet činnosti OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Kataster OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.


Skrátené výkazy OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.