Prehľad o organizácii
RIMALETI, s.r.o.
NDH 4/850, 977 01 Brezno
36050903
2020084957
SK2020084957
1 zamestnanec
18.10.2001
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
-0,18
0,24
47,6 %
-31,5 tis. €
54,9 %
2021/2020
196 tis. €
-28,2 %
2021/2020
-0,1
71 %
2021/2020
1,27 tis. €
N/A

Zisk RIMALETI, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby RIMALETI, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
25,7
0,52
0,01
0,57

Zisk pred zdanením RIMALETI, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA RIMALETI, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RIMALETI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIMALETI, s.r.o.


Konateľ RIMALETI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIMALETI, s.r.o.


Predmet činnosti RIMALETI, s.r.o.


Kataster RIMALETI, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMALETI, s.r.o.