Prehľad o organizácii
RIMALETI, s.r.o.
NDH 4/850, 977 01 Brezno
36050903
2020084957
SK2020084957
1 zamestnanec
18.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7376/S
-3,75 tis. €
88,1 %
2022/2021
42,5 tis. €
-78,3 %
2022/2021
-0,02
81,1 %
2022/2021
1,27 tis. €
N/A

Zisk RIMALETI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby RIMALETI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
8,43
0,27
0,15
0,3

Zisk pred zdanením RIMALETI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA RIMALETI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RIMALETI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIMALETI, s.r.o.


Konateľ RIMALETI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIMALETI, s.r.o.


Predmet činnosti RIMALETI, s.r.o.


Kataster RIMALETI, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMALETI, s.r.o.