Prehľad o organizácii
SLOVEKONA, s.r.o.
Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica
36050911
2020089621
Nemá
nezistený
18.10.2001
21.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
1,72 tis. €
0,3 %
2015/2014
13,4 tis. €
0,7 %
2015/2014
0,19
-67,8 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk SLOVEKONA, s.r.o.


2014
2015
1,72 tis. €
1,71 tis. €
1,71 tis. €
1,71 tis. €
1,71 tis. €
1,71 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVEKONA, s.r.o.


2014
2015
13,4 tis. €
13,4 tis. €
13,3 tis. €
13,3 tis. €
13,3 tis. €
13,3 tis. €
transparex.sk
n/a
0,27
0,54
4,81

Zisk pred zdanením SLOVEKONA, s.r.o.


2014
2015
2,2 tis. €
2,2 tis. €
2,2 tis. €
2,19 tis. €
2,19 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOVEKONA, s.r.o.


2014
2015
2,22 tis. €
2,21 tis. €
2,21 tis. €
2,2 tis. €
2,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SLOVEKONA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVEKONA, s.r.o.


Konateľ SLOVEKONA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVEKONA, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVEKONA, s.r.o.


Kataster SLOVEKONA, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVEKONA, s.r.o.