Prehľad o organizácii
LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.
Hronská 135, 976 45 Hronec
36050920
2020085045
SK2020085045
nezistený
22.10.2001
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,07
1,13
3,5 %
-2,13 tis. €
-157,2 %
2021/2020
15,6 tis. €
-28,5 %
2021/2020
-0,07
-173,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
0,26
0,96
0,24
6,49

Zisk pred zdanením LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Konateľ LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Predmet činnosti LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Kataster LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Skrátené výkazy LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.