Prehľad o organizácii
LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.
Hronská 135, 976 45 Hronec
36050920
2020085045
SK2020085045
nezistený
22.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7378/S
6,46 tis. €
148,1 %
2023/2022
890 €
-89,7 %
2023/2022
0,17
122 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,2
0,6
n/a
0,27

Zisk pred zdanením LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Konateľ LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Predmet činnosti LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Kataster LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.


Skrátené výkazy LYŽIARSKY SPOLOK HRONEC - HLOBIŠOV, s.r.o.