Prehľad o organizácii
isu, s.r.o. v likvidácii
Nám. M.R.Štefánika 38/46, 977 01 Brezno
36050938
2020085012
Nemá
nezistený
22.10.2001
14.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-80 €
N/A
-0,02
N/A
N/A

Zisk isu, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby isu, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,96
n/a
28,03

Zisk pred zdanením isu, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA isu, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod isu, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie isu, s.r.o. v likvidácii


Konateľ isu, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor isu, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. isu, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti isu, s.r.o. v likvidácii


Kataster isu, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy isu, s.r.o. v likvidácii