Prehľad o organizácii
SVALZ s.r.o.
Internátna 25, 974 04 Banská Bystrica
36050962
2021599910
Nemá
22.10.2001
27.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SVALZ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SVALZ s.r.o.


Konateľ SVALZ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SVALZ s.r.o.


Predmet činnosti SVALZ s.r.o.


Kataster SVALZ s.r.o.


Skrátené výkazy SVALZ s.r.o.