Prehľad o organizácii
SANTAL s.r.o.
Štefánika 2587/9, 960 01 Zvolen
36050971
2021612571
Nemá
nezistený
23.10.2001
04.07.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SANTAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SANTAL s.r.o.


Konateľ SANTAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SANTAL s.r.o.


Predmet činnosti SANTAL s.r.o.


Kataster SANTAL s.r.o.


Skrátené výkazy SANTAL s.r.o.