Prehľad o organizácii
IVEX, s.r.o.
Strojárenská 84, 976 46 Valaská - Piesok
36050989
2021677097
Nemá
nezistený
23.10.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod IVEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IVEX, s.r.o.


Konateľ IVEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IVEX, s.r.o.


Predmet činnosti IVEX, s.r.o.


Kataster IVEX, s.r.o.


Skrátené výkazy IVEX, s.r.o.