Prehľad o organizácii
NÁRADIE s.r.o.
Zvolenská cesta 25, 974 01 Banská Bystrica
36050997
Nemá
nezistený
23.10.2001
04.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod NÁRADIE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NÁRADIE s.r.o.


Konateľ NÁRADIE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NÁRADIE s.r.o.


Predmet činnosti NÁRADIE s.r.o.


Kataster NÁRADIE s.r.o.


Skrátené výkazy NÁRADIE s.r.o.