Prehľad o organizácii
IT SERVIS, s.r.o.
Lesná 338/4, 974 01 Banská Bystrica
36051012
2020082251
SK2020082251
1 zamestnanec
22.10.2001
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,43
0,03
102 %
630 €
-92,3 %
2021/2020
306 tis. €
21,6 %
2021/2020
0,01
-94,6 %
2021/2020
14,2 tis. €
356,6 %
2021/2020
N/A

Zisk IT SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby IT SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
-0,22
-0,02
0,04
0,69

Zisk pred zdanením IT SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA IT SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IT SERVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IT SERVIS, s.r.o.


Konateľ IT SERVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IT SERVIS, s.r.o.


Predmet činnosti IT SERVIS, s.r.o.


Kataster IT SERVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy IT SERVIS, s.r.o.