Prehľad o organizácii
UNIVERSAL US, s.r.o.
Jesenského 124, 976 69 Pohorelá
36051021
2021597193
Nemá
nezistený
24.10.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod UNIVERSAL US, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNIVERSAL US, s.r.o.


Konateľ UNIVERSAL US, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNIVERSAL US, s.r.o.


Predmet činnosti UNIVERSAL US, s.r.o.


Kataster UNIVERSAL US, s.r.o.


Skrátené výkazy UNIVERSAL US, s.r.o.